Tuscarora     Youth Soccer      Club
 November 2023
 Sunday  Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday  Saturday
      1
2
3
4
-TYSC Revolution U11 ...TYSC REVOLUTION U11 BOYS AWAY GAME VS EU BLUES U11M(4741)
2:20pm
Kraybill┬┤s Me 1 (Open)

TYSC Revolution U11 Boys Away Game vs EU Blues U11M(4741). Field #). G...

Click For More Info

5
6
7
-TYSC Revolution U11 ...TYSC REVOLUTION U11 BOYS AWAY GAME VS SUSQUEHANNA CPU SONIQS(3996)
6:45pm
Veterans Park

TYSC Revolution U11 Boys Away Game vs SUSQUEHANNA CPU SONIQS(3996). Fi...

Click For More Info

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30